Sänkta hyror för Eda kommuns och Eda Bostads AB:s lokalhyresgäster i utsatta branscher

Frisör som klipper hår

Regeringen har beslutat om ett tillfälligt stöd till hyresvärdar som har gett rabatt på fasta lokalhyreskostnader till hyresgäster i utsatta branscher. Eda kommun och Eda Bostads AB som hyresvärdar kommer att söka statligt stöd för en del av denna rabatt hos Länsstyrelsen Värmland.

Enligt den statliga förordningen kan endast företag med rätt SNI-kod, standard för svensk näringsgrensindelning, få stöd. SNI-koden är den kod som anges till Skatteverket när man registrerar sitt företag

De branscher som omfattas av stödet är sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. Här omfattas exempelvis butikshandel, logiverksamhet, restauranger samt arrangemang av kongresser/mässor men även konsumenttjänster så som tandläkare, fysioterapeutisk verksamhet, hår- och kroppsvård.

Därför har Eda kommun och Eda Bostads AB beslutat att hyresnedsättning kan medges till företag som hyr lokaler av kommunen och som är verksamma i utsatta branscher. Stöd kan ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, det vill säga den rabatt som hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om för perioden 1 april till och med 30 juni. Stödet kan dock aldrig bli högre än 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.
Är hyresgästen berättigad till hyresreduceringen enligt gällande riktlinjer, tecknar Eda Bostads AB som hyresvärd en överenskommelse om tillfällig hyresrabatt med lokalhyresgästen senast den 30 juni.

Berörda lokalhyresgäster kan söka hyresreducering via Eda Bostads AB om de har en SNI-kod som överensstämmer med förordning om statligt stöd. Ansökan görs enligt anvisningar på Bostadsbolagets hemsida.

Frågor kan ställas till 0571-281 99 alternativt bostadsbolaget@eda.se

Läs mer på regeringens webbplats 

2020-05-06