Coronarelaterad information till företagare

Coronarelaterad information till företagare

Konsekvenserna av Coronaviruset är svåra att överblicka.

Det pågår intensivt arbete både nationellt och regionalt för att ta fram stöd och åtgärder för att hantera de svåra ekonomiska konsekvenser som covid-19 innebär för näringslivet.

Eda kommuns åtgärder för att stötta det lokala näringslivet med anledning av Corona-viruset redovisad nedan tillsammans med viktiga informationssidor på regional och nationell nivå. Vi  följer utvecklingen och fler stödjande åtgärder kan komma.

Verksamt.se Företagsjour

Företag som hamnat i akut kris kan  kontakta nyöppnade Verksamt Värmlands företagsjour. Du som företagare kan ringa jourtelefonen för att prata med rådgivare som svarar på dina frågor, informerar om nationella och regionala stödåtgärder och guidar dig rätt, telefon 010-831 90 50. Öppettider: Måndag-fredag kl 09.00-16.00 (lunchstängt 12.00-13.00).

EDA KOMMUNS ÅTGÄRDER

Rekryteringskampanj och samlad information på Eda.se (startsidan)

  • här finns kommunens coronainformation som uppdateras löpande.
  • här finns också information och e-tjänst för vår rekryteringskampanj. Med tanke på Edas gränsöverskridande näringsliv och många enmansföretagare har Eda kommun lanserat en e-tjänst där anställda/företagare som drabbas av kort- eller långvarig arbetsbrist kan söka jobb inom de kommunområden vi ser kommer att kräva vikarier

Företagslots via nyföretagarcentrum Arvika Eda 

För att underlätta för Eda kommuns företagare erbjuder Eda kommun och Eda Näringslivsförening tills vidare kostnadsfri rådgivning via Nyföretagarcentrum Arvika Eda.

Rådgivning kan ske digitalt eller via telefon för alla företagare i Eda kommun som har behov av hjälp att hitta rätt på myndighetssidor och i stödsystemet.

Rådgivning bokas på lediga tider på webbsidan www.nyforetagarcentrum.se/eda, via e-post eda@nyforetagarcentrum.se eller via SMS/telefon 070-6070867. Utifrån möjlighet får ni svar direkt, annars återkommer rådgivaren så snart som möjligt.

Anstånd årliga tillsyns/kontrollavgifter inom miljö- och livsmedel

Kommunstyrelsen i Eda tog följande beslut den 2020-03-31.
"Debitering av den årliga kontroll/tillsynsavgiften inom miljöbalkens område, livsmedelsområdet samt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel senareläggs till hösten 2020.".
Övrig fakturering i andra ärdenen, exempelvis anmälan, ansökan, övrig tillsyn debiteras som vanligt tills vidare.

Hantering av leverantörsfakturor 

Alla leverantörsfakturor kommer att hanteras skyndsamt. Någon ansökan behöver inte göra.

Anmäl ditt företag till Eda kommuns företagsregister 

Om ni inte anmält er till Eda kommuns företagsregister som vi använder för att skicka ut nyhetsbrev kan ni göra det på eda.se under Näringslivsfliken eller gå direkt till företagsregistret via ikonen på första sidan. Klicka på pennan i menyn upp till höger och följ instruktionerna.

DIGITAL STARTA EGET UTBILDNING

Nyföretagarcentrum Arvika Eda startar även under april en digital nyföretagarutbildning. Mer information och anmälan via www.nyforetagarcentrum.se/eda. Sammankomster som frukostar eller kurser skjuts på framtiden. Mindre träffar genomförs med deltagarnas samtycke.
 

MYNDIGHETSINFORMATION

Verksamt

  •  här samlas information från olika myndigheter som är viktig att känna till för företagare. 

Folkhälsomyndigheten

  • Coronarelaterad information från Folkhälsomyndigheten.

Regeringen

  • Regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset.


Har ni frågor eller funderingar kontakta Anneli Andersson, näringslivsutvecklare, anneli.andersson@eda.se, mobil 070-1905412. 

2020-04-08