Compare digitaliserar Värmland

Annonsbild för Compare digitaliserar Värmland

Inom projektet Den Digitala Förflyttningen, finansierat av Europeiska socialfonden, erbjuder Compare just nu kostnadsfria utbildningar för företag i Värmland som vill öka sina anställdas digitala kompetens – oavsett förkunskaper. Utbildningarna startar den 4 oktober 2021 och det finns begränsat antal platser. Sista anmälan är den 27 september.

Utbildningskonceptet innebär både att deltagarna får en digital coach inom ämnet de vill lära sig mer om, och att de integrerat får utveckla sin kunskap och medvetenhet inom horisontella principer (jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet) och hållbarhet. Konceptet är utformat så att kunskapen implementeras successivt i verksamheten, medan man fortfarande har handledning av sin coach.

Deltagarna väljer själv bland spåren:

  • Digital marknadsföring och försäljning, nybörjarnivå
  • Jobba tillsammans digitalt, nybörjarnivå
  • Innovationsledning, för ledare
  • Machine learning & AI, avancerad nivå
  • UX-design, avancerad nivå

Läs mer på Compares webbplats: Nu digitaliserar vi Värmland

2021-08-31