Demokrativeckan i Eda

Elin Wägner med namninsamling för kvinnors rösträtt 1914 och Charlottadagen 1969

Sveriges demokrati fyller 100 år 2021 och i Värmland har länets 16 kommuner, Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland gått samman och firar med en gemensam demokrativecka 20–27 september.

Vad händer i Eda?

Lokalt kommer vi att fira både demokratin och Eda kommun som fyller 50 år i år. På biblioteket i Charlottenberg kan du se riksdagens utställning om demokratins utveckling ”Ja, må den leva!”, samt vår egen utställning ”Eda 50 år” med fokus på dokument och bilder från kommunsammanslagningen 1971, men också en hel del andra minnen. Bland annat kan du bläddra igenom signaturerna härifrån i den stora namninsamlingen för kvinnlig rösträtt från 1914. Kanske har en släkting till dig bidragit till den allmänna och lika rösträtten!

På biblioteket i Charlottenberg

  • Utställning ”Ja, må den leva!”: mån 20 sep – fre 24 sep
  • Utställning ”Eda 50 år”: mån 20 sep – mån 27 sep
  • Tipspromenad för stora och små på demokrati- och kommunkunskap
  • Möjlighet att lämna förslag till en ny kommunslogan
  • Bamsetidning om demokrati delas ut till barnen

Vad händer mer under veckan?

Länsstyrelsen har satt ihop ett digitalt demokratiprogram med fokus på seminarier och samtal, fortbildning och fördjupning, men också besök av demokratistuga i Karlstad och andra aktiviteter som planeras runt om i länet.

Varje dag under vecka 38 kommer det att arrangeras lunchssamtal, bland annat om val och väljarbeteende med förstagångsväljare, om kulturens roll för demokratin och om extremism och demokrati med Agera Värmland. Lunchsamtalen och andra arrangemang spelas in och sänds så att länets invånare kan ta del av samtalen. Programmet uppdateras via: demokrativarmland.se

Varför en demokrativecka?

I oktober 2020 skrev länets 16 kommuner, Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland under det nationella initiativet Deklaration för en stark demokrati. Satsningen på en gemensam demokrativecka är ett av åtagandena i deklarationerna.

- Jag är väldigt nöjd med att vi gör den här gemensamma kraftsamlingen i Värmland, det visar att vi tar demokratifrågorna på allvar. Vi ser detta som starten på ett långsiktigt arbete som behöver ske på bred front. Demokratin behöver försvaras varje dag, och det gör vi bäst genom att lyssna på kvinnor och män, flickor och pojkar och skapa goda förutsättningar för delaktighet och ett respektfullt samtal, säger landshövding Georg Andrén.

2021-09-16