Vattendragen stiger

Regn i mörkt vatten

Den senaste tidens ihärdiga regnande har medfört höga flöden i mindre vattendrag i vårt område och flödena kommer att öka även i de större vattendragen under de närmaste dagarna.

Se till att båtar och bryggor är ordentligt förtöjda, uppmanar Räddningstjänsten. Väderleksprognoserna är osäkra framöver, men det ser ut att komma mer regn under veckan, oklart i vilka mängder i vårt område.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har på sin webbplats DinSäkerhet.se listat tips vid översvämning: Skydda ditt hus mot översvämning

2021-10-05