Möjlighet till yttrande om renhållningsföreskrifter

Återvinningscontainer

Ett förslag till nya renhållningsföreskrifter har tagits fram. De nuvarande renhållningsföreskriftera är i behov av uppdatering på grund av ny lagstiftning, förslaget till nya föreskrifter har anpassats efter nuvarande förhållanden och lagändringar.

Innan kommunen antar nya föreskrifter ska kommunen samråda med de fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse och ställa ut ett förslag för granskning under minst fyra veckor.

Senast den 15 december behöver vi få in ditt yttrande. Du skickar synpunkterna skriftligen via e-post till:

elin.staxhammar@arvika.se

eller via brev till:

Teknik i Väst AB
Elin Staxhammar, 12. Administration
671 81 Arvika

Märk kuvert/e-post med ”Yttrande nya renhållningsföreskrifter Eda kommun”.

Förslaget ligger på kommunens anslagstavla:

Renhållningsföreskrifter

2023-11-13