Gör en insats, dra upp lupiner!

Blomsterlupiner.jpg

Nu gör vi en satsning för att få bukt med invasiva växter. Med start idag, den 3 juni kommer vi att placera ut containrar i tätorterna - hjälp oss fylla dem med blomsterlupiner!

Den 6 juni är det inte bara Sveriges nationaldag utan även stora lupinbekämpardagen. Från och med den här vecka kommer det att finnas utplacerade containrar runt om i Eda.

Allmänheten välkomnas att dra blomsterlupiner i ert närområde, lägga växtdelarna i genomskinliga och knutna säckar och lämna dessa i de utplacerade containrarna. Kanske kan ni gå samman med grannar och tillsammans bekämpa lupiner i ert område? Stort tack för att du hjälper till!

Här hittar du containrarna:

  • Charlottenberg -  Återvinningsstationen, Hökedalsvägen
  • Åmotfors - Återvinningsstationen, Fridensgatan
  • Koppom - Återvinningsstationen, Brogatan

Containrarna kommer att stå på plats under cirka två veckor, och hämtas in med start 17 juni. Ditt bidrag är viktigt för att motverka spridningen av invasiva växter!

Fakta

Invasiva främmande arter skadar vår inhemska flora och fauna. Blomsterlupiner breder ut sig på bekostnad av inhemska ängsblommor som fjärilar, humlor och andra pollinatörer är beroende av. Genom att bekämpa lupiner hjälper vi till att bevara den biologiska mångfalden och skydda våra inhemska arter.

Vad gör kommunen?

Eda kommun kartlägger invasiva växter i kommunen och utarbetar en handlingsplan för att värna den biologiska mångfalden i ett LONA-projekt. Mer information om Eda kommuns arbete finns på vår webbplats: Handlingsplan invasiva arter

Logotyp LONA

2024-06-03