Algblomning i Bysjön

Bysjön klippor

Miljö- och byggavdelningen har blivit uppmärksammade på att det förekommer algblomning i Bysjön. Algblomning har noterats på Lerot och Haganäsets badplatser. Då algblomningen bedömts vara liten sker ingen strikt avrådan från bad i detta läge, utan den som badar uppmanas till att själv bedöma om det är lämpligt och badning sker därför på egen risk.

De flesta algblomningarna är ofarliga, men det kan finnas risker. Var särskilt försiktig med att låta barn eller djur bada eftersom de kan få i sig och svälja vattnet. Se till att undvika kallsupar och duscha gärna med rent vatten efter badet.

Undvik att bada i vatten med tydliga tecken på kraftig algblomning.

Algblomning blir allt vanligare under badsäsongen och beror på övergödning. Vill du läsa mer om algblomning kan du göra det här: Algblomning

Om algblomningen blir kraftigare eller om du upptäcker misstänkt algblomning på andra platser i kommunen, ta då kontakt med Miljö- och byggavdelningen, som du även kan kontakta vid övriga frågor.

Kontakt tel växel: 0571 28 100
Kontakt e-post: miljo@eda.se

2021-07-14