Delvis distansundervisning för kommunens högstadieskolor

Ungdom som studerar hemifrån med digitala hjälpmedel

Eda kommun har, efter samråd med berörda skolor och smittskydd Värmland, beslutat att använda sig att den nya möjligheten som regeringen meddelade torsdag 7 januari, att fram till 22 januari bedriva undervisning delvis på distans för högstadieeleverna i kommunen. 

Detta efter att man gått igenom alla andra möjligheter att minska risk för trängsel bland eleverna åk 7-9. Skolorna har trånga lokaler, inga tillgängliga elevuppehållsrum, flera stora klasser och risk för trängsel på vissa skolskjutsturer. Årskurserna kommer att varva distansstudier med studier på skolan enligt särskilt schema. Lunch serveras som vanligt på skolan för de som så önskar. Särskild information har gått ut till berörda elever och vårdnadshavare.

2021-01-08