Aktuell information för skola och förskola

Aktuellt information för skola och förskola

MUSIKSKOLAN ÖPPNAR IGEN!

Eftersom frånvarosiffrorna för personal inom grundskola/förskola gått ner och nu ligger på normal nivå, så finns i dagsläget ingen anledning att fortsätta ha musikskolan stängd för att säkerställa bemanningen inom grundskola/förskola.
Därför kommer Musikskolan att öppna igen efter påsklovet, dock med undantaget musikundervisning i grupp (tex orkesterverksamhet där man träffas i grupp) som bör undvikas av smittspridningsskäl.
Om läget förändras gällande bemanningsläget i förskola/grundskola, kommer även detta beslut att omprövas.
För frågor om ytterligare information - kontakta Musikskolan!


  • Då det ännu inte konstaterats någon smitta inom förskola/skola i Eda kommun, kan de klasskamrater som varit hemma (som försiktighetsåtgärd) återvända till skolan senast måndag 23/3 - info till berörda föräldrar kommer från respektive skola.
  • De vårdnadshavare/elever som har frågor - vänd er till respektive rektor!
  • Gymnasieutbildning/Vuxenutbildning/SFI sker på distans tills vidare, enligt regeringens rekommendation denna vecka. Viss del av personalen finns tillgänglig för vikariat inom grundskolan
  • Öppna förskolan hålls fortsatt stängd tills vidare. Personalen vikarierar inom förskolan
    Vi hänvisar i övrigt till information på skolverket.se
     

2020-04-08