Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Tobakspolicy Skriv ut

 
cigarette-butt.jpg

Tobakslagen 1993:581

 

2 § Rökning är förbjuden

 

1. I lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar samt på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem.


Mål:

 

Målet är att förhindra barn och unga att börja röka eller snusa. Gunnarsbyskolan ska vara en tobaksfri skola under dygnets alla timmar. Detta gäller alla, såväl elever som skolpersonal, föräldrar och andra besökare. Tobaksfri skoltid gäller för elever och rökfri arbetstid för personal.

 

Definition tobak

 

Som tobak räknas cigaretter, cigarrer, cigariller, pip- och rulltobak, snus, tuggtobak, portionstobak, råtobak och tobak till vattenpipa. Även nikotinfritt snus och e-cigaretter omfattas av policyn.

 

Hur?

 

Agerande när någon bryter mot skolans policy.

  • Information och dialog med elever, personal och föräldrar.
  • Kontraktsmetod.
  • Hälsosamtal.
  • Utvecklingssamtal.

Vem?

 

Elevhälsan tillsammans med rektor, lärare och annan skolpersonal.

 

Om elev använder tobak under skoltid:

  • Mentor pratar med elev och skickar hem tobaksbrevet.
  • Vid upprepade överträdelser skickas fler brev till hemmet.
  • Vid behov kallas elev och förälder/vårdnadshavare till möte med elevhälsa och rektor.Sidansvarig: Marcus Brolin

Mina favoriter
Spara sidan som favorit