Gullvivan

Förskolan Gullvivan

Välkommen till vår förskola

Förskolan Gullvivan ligger centralt i Charlottenberg, intill förskolan Nya Grottan. Gullvivan består av tre avdelningar. Läsåret 19/20 ser fördelningen  ut så här:
Knatte (barn 1-3 år) Fnatte /(barn 5 år) och Tjatte (barn 3-4 år)

Vi arbetar utifrån vår läroplan (Lpfö18) och den är grunden för vår verksamhet. Varje avdelning gör en egen verksamhetsplan, med  utvalda mål i läroplan, som man jobbar lite extra med under skolåret.

Vi lägger stor vikt på att ge barnen trygghet, vi vill också att vårdnadshavarna ska känna sig trygga. Vi jobbar för ett bra samarbete med hemmet. 

Utevistelsen är en viktig del av barns vardag, och vi är därför ute minst en gång per dag. Vi går också till skogen några gånger i månaden, och även till lekplatser i närområdet.

Arbetet mot kränkande behandling och diskriminering, som styrs av skollagen och diskrimineringslagen, innebär att vi ska upprätta en likabehandlingsplan och följa upp den flera gånger under ett år. I detta arbete ingår att ge alla barn lika rättigheter och möjligheter utifrån sina individuella förutsättningar