Ordningsregler År 7-9

Skollagen”Trygghet och studiero” 5 kap, § 5

Vi som arbetar och studerar vill skapa de bästa förutsättningar för att få en trivsam och lugn miljö. En hjälp i det arbetet är att vi alla håller oss till nedanstående ordningsregler.

Allmänt

 • Nolltolerans mot mobbning, diskriminering och annan kränkande behandling.
 • Skolans personal accepterar inte användandet av kläder, märken eller symboler, som kan förknippas med antidemokratiska värderingar eller som på annat sätt kränker personal och/eller elever.

 • Vi förväntar oss ömsesidig respekt mellan alla elever och all personal. Detta innebär att du skall:
 • visa hänsyn och inte störa pågående lektioner.
 • vårda ditt språk och tänka på ditt uppförande.
 • ta ditt ansvar och var rädd om skolans material och inventarier.
 • lägga skräp i papperskorgarna

 • Rökning och snusning är inte tillåtet.
 • Snöbollskastning och andra snölekar är endast tillåtet på fotbollsplanen.

Lektion

 • Respektera arbetsron.
 • Mobiltelefoner förvaras så att de inte stör undervisningen och används endast med lärarens godkännande.
 • Kom i tid och ta med det material som behövs för arbetet.
 • Vid fusk i samband med provtillfällen eller inlämningsuppgifter kontaktas målsman.
 • Ytterplagg, hörlurar/handsfree tas av innan du går in i undervisningslokalen.
 • Användning av mössor/kepsar etc är tillåtet i undervisningslokalen, i överenskommelse med ansvarig lärare
 • Ingen förtäring i klassrummet (gäller även tuggummi).

Matsal

 • Ytterplagg och huvudbonad skall tas av innan du går in.
 • Ingen mat och dryck får tas med ut ur matsalen.
 • Håll schemalagda mattider.
 • Matsalen är mobilfri zon.