Ordningsregler År 4-6

Skollagen”Trygghet och studiero” 5 kap, § 5

Vi som arbetar och studerar vill skapa de bästa förutsättningar för att få en trivsam och lugn miljö. En hjälp i det arbetet är att vi alla håller oss till nedanstående ordningsregler.

Allmänt

 • Nolltolerans mot mobbning, diskriminering och annan kränkande behandling.
 • Skolans personal accepterar inte användandet av kläder, märken eller symboler, som kan förknippas med antidemokratiska värderingar eller som på annat sätt kränker personal och/eller elever.

 • Vi förväntar oss ömsesidig respekt mellan alla elever och all personal. Detta innebär att du skall:
 • visa hänsyn och inte störa pågående lektioner.
 • vårda ditt språk och tänka på ditt uppförande.
 • ta ditt ansvar och var rädd om skolans material och inventarier.

 • Godisätande är inte tillåtet.
 • Under rasterna håller vi oss på rastområdet.
 • Om elever av någon anledning har med mobiltelefon eller andra värdefulla saker till skolan ska dessa förvaras hos läraren under skoldagen. Skolan ansvarar ej för värdeföremål.

Lektion

 • Respektera arbetsron.
 • Kom i tid och ta med det material som behövs för arbetet.
 • Vid fusk i samband med provtillfällen eller inlämningsuppgifter kontaktas målsman.
 • Ytterplagg, huvudbonader tas av innan du går in i undervisningslokalen.

Matsal

 • Ytterplagg och huvudbonad skall tas av innan du går in.
 • Ingen mat och dryck får tas med ut ur matsalen.