Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Kontroll Skriv ut

 

Som ett led i den kontroll överförmyndarnämnden är skyldig att utöva ska gode mannen eller förvaltaren när uppdraget påbörjas enligt lag upprätta en förteckning över huvudmannens samtliga tillgångar och skulder.


Därefter ska varje år en årsräkning med uppgift om årets samtliga inkomster och utgifter samt tillgångar och skulder vid periodens början och slut inges till överförmyndarnämnden.


När uppdraget är slutfört, t.ex. när huvudmannen avlidit eller ställföreträdarskapet annars upphört, ska en sluträkning ges in till överförmyndarnämnden. Kravet på redovisning medför att gode mannen eller förvaltaren löpande måste bokföra alla transaktioner som utförs för huvudmannen och spara alla verifikationer.


Vissa mer omfattande åtgärder som köp och försäljning av fastighet, bostadsrätt, upptagande av lån, vissa typer av medelsplaceringar med flera åtgärder kräver enligt lag särskilt godkännande av överförmyndarnämnden.
Sidansvarig: Marcus Brolin

Mina favoriter
Spara sidan som favorit