Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Arvode och kostnader Skriv ut

 

En god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som varit skäligen påkallade.


Det är överförmyndarnämnden som fattar beslut om arvodet och kostnadsersättningens storlek och även om vem som ska betala arvodet och kostnadsersättningen.

Enligt huvudregel är det huvudmannen, det vill säga den som har god man eller förvaltare, som skall betala arvodet och ersättningen för utgifter.


Huvudmannen är skyldig att betala arvodet om denne har beräknade inkomster eller tillgångar som överstiger ett visst gränsbelopp under det år uppdraget utförs. Undantag från betalningsskyldigheten kan endast göras om det finns särskilda skäl. Om inkomsterna eller tillgångarna överstiger gränsbeloppet men inte med så mycket att det täcker hela arvodet, görs en fördelning mellan huvudmannen och kommunen. Gränsbeloppet för bruttoinkomst år 2013 är cirka 118 000 kr och 89 000 kr för tillgångar.


Överförmyndarnämndens arvodessättning följer i huvudsak riktlinjer som utarbetats av Sveriges Kommuner och Landsting. Till hjälp vid bedömningen av arvodets storlek har överförmyndarnämnden årsräkningen som ger en bild av förvaltningens omfattning och svårighetsgrad.


Dessutom lämnar gode mannen eller förvaltaren in en redogörelse för årets olika insatser beträffande bland annat uppdraget att sköta huvudmannens personliga angelägenheter.


Avgörande för överförmyndarnämndens beslut är även förordnandets omfattning. Omfattar uppdraget både ekonomiska och personliga angelägenheter kan arvode utgå för båda delarna om detta begärs.
Sidansvarig: Marcus Brolin

Mina favoriter
Spara sidan som favorit