Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Arvode och kostnader Skriv ut

 

En god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för vissa utgifter. Det är överförmyndarnämnden som fattar beslut om arvodet och ersättningens storlek, liksom om vem som ska betala arvodet och kostnadsersättningen.


Det är huvudmannen, det vill säga den som har god man eller förvaltare, som ska betala arvodet och ersättningen för utgifter. Undantag görs om huvudmannens inkomster eller tillgångar understiger de gränsbelopp som satts för året. (Gränsbeloppet för bruttoinkomst är cirka 123 225 kr och 93 000 kr för tillgångar år 2019).


Överförmyndarnämnden följer de riktlinjer som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gett ut, när man räknar fram arvodet. Bland annat ser man efter hur omfattande och hur komplicerat uppdraget varit under året. 

Sidansvarig: Yvonne Andersson-Gran

Mina favoriter
Spara sidan som favorit