Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Överklagan och klagomål Skriv ut

 

Överklagan

Om du inte är nöjd med ett beslut som fattats av överförmyndarnämnden kan du överklaga beslutet enligt förvaltningslagen.


Till alla myndighetsbeslut ska ges en så kallad besvärshänvisning. Besvärshänvisningen innehåller information om att beslutet är möjligt att överklaga, vilka uppgifter en överklagan ska innehålla, inom vilken tid överklagandet måste ske och vart överklagan ska skickas.


Klagomål

Om du vill framföra klagomål på hur en förmyndare, god man eller förvaltare sköter sitt uppdrag ska du vända dig till Överförmyndarenheten, gärna skriftligt.


Om du vill framföra klagomål på Arvika-Eda Överförmyndarnämnd vänder du dig till Länsstyrelsen i Dalarna, som utövar tillsyn över överförmyndarnämnden.
Sidansvarig: Yvonne Andersson-Gran
Mer information

Mina favoriter
Spara sidan som favorit