Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Arvode och reseersättning Skriv ut

 

Arvode god man för ensamkommande barn 2018

Månadsarvodet för den som är god man för ensamkommande barn är ett schablonbelopp på 1 000 kr/mån som betalas ut kvartalsvis. När god man tar ett nytt uppdrag får denne ett engångsbelopp på 2 500 kronor (uppstartsarvode).


Extra timersättning

Du kan få en extra timersättning om 200 kr/timme vid "särskilda insatser". Det kan vara besök hos Migrationsverket i ärenden om asylutredning, mottagning eller återvändande, resor till Skatteverket för identitetshandlingar och till polis om barnet utsatts för brott eller begått brott. Det högsta arvodet som du kan få per dygn motsvarar en full arbetsdag (åtta timmar) 1 600 kr.


Kostnadsersättning

Du kan få kostnadsersättning för utgifter som varit "skäligen påkallade för uppdragets utförande" med ett schablonbelopp på 300 kronor.

I kostnadsersättningen ingår också kostnader för resor som du måste göra för att kunna utföra ditt uppdrag. Denna del är inte skattepliktig. Även kostnader för mat vid dessa tillfällen ingår i kostnadsersättningen.


Extra kostnads- och reseersättning

Du kan få extra kostnads- och reseersättning vid "särskilda insatser". Det kan vara besök hos Migrationsverket i ärenden om asylutredning, mottagning eller återvändande, resor till Skatteverket för identitetshandlingar och till polis om barnet utsatts för brott eller begår brott. Resor med egen bil ersätts med 1,85 kr/km. Tåg/bussbiljett ersätts mot kvitto.


Arvodesbegäran

Begäran om arvode redovisas och lämnas av den gode mannen kvartalsvis till överförmyndarnämnden. Blankett finns på kommunens webbplats.


Att tänka på

Det är viktigt att du som god man funderar på vad som ingår i ditt uppdrag och inte vidtar resor, besök eller åtgärder som ligger utanför ditt uppdrag eftersom det inte utgår någon ersättning för detta.


Aktiviteter som fritidssysselsättning, resor till hälso- sjuk och tandvård, optiker m.m. ingår inte i uppdraget.
Sidansvarig: Yvonne Andersson-Gran