Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider
mån-fre 8.00-16.00

 

 

 

Snöröjning och vägrenhållning Skriv ut

 
Snöröjning

Snöröjning och halkbekämpning

Kommunen ansvarar för väghållningen inom tärorterna med några undantag där Trafikverket är väghållare. Där kommunen är väghållare har man politiskt beslutat om vid vilka nederbördsmängder snöröjningen ska starta. Halkbekämpning sker både förebyggande och efter önskemål.


Den beslutade nivån för vid vilken nederbördsmängd som snöröjningen ska starta påverkar problemen med halka främst under vårvintern då avsmältningen skapar halkiga gator på den hårdnade snön.


Prioritering Vägnät Snödjup
1. Genomfartsleder, svårframkomliga passager, gång- och cykelbanor, parkeringsplatser, starkt trafikerade korsningar samt branta backar, viadukter och övergångsställen.
6-8 cm


2. Övriga gator och villagator i kommunen 10-12 cm

 

Så här kan du hjälpa till

Även om ansvaret för snöröjning och halkbekämpning ligger på kommunen är det viktigt att vi alla hjälps åt för att få ett så effektivt och bra vinterunderhåll som möjligt.

 

Du kan hjälpa till genom att:

  • Inte blockera vägen eller trottoaren. Tänk på att plogbilarna måste kunna ta sig fram.
  • När du skottar undan snön från din egen tomt och utfart – se till att snön inte hamnar på gatan, trottoaren, vändplats eller på gång- och cykelväg.
  • Klipp alla grenar som hänger ut över gatan från din tomt. Våra plogbilar behöver en fri höjd på 4,5 meter för att komma fram.
  • Ha tålamod! Vi kommer till din gata så fort vi kan, men måste ta större trafikleder först.

Vårstädning och sandsopning

På våren startar sopningen av våra vägar och cykelvägar. Under våren kommer ofta stora mängder hundbajs fram vilket skapar klagomål från allmänheten. Hundägare uppmanas att ta med avfallet hem i första hand och i andra hand lägga det i de papperskorgar som finns utplacerade längs gång- och cykelvägarna. 


Veckostädning

Inom tätorterna Charlottenberg, Åmotfors, Koppom och Eda Glasbruk städas gång- och cykelvägar, vägar och allmäna ytor varje vecka. Efter helgen är oftast behovet störst.
Sidansvarig: Anne Fager-Lind

Mina favoriter
Spara sidan som favorit