Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Väg- och cykelvägsbelysning Skriv ut

 

Allmänt

Kommunens belysning delas upp i tätortsbelysning och landsbygdsbelysning och för dem gäller olika regler. Tätortsbelysningen styrs av vilket område som fastställts som tätort. Där detaljplan finns räknas området som tätort ur belysningssynpunkt. På landsbygden består belysningsanläggningarna av gamla system som övertagits från dåvarande Vägverket.


Ett projekt pågår för att byta ut och minska ned anläggningarna på landsbygden för att klara driften ekonomiskt, att uppfylla elsäkerhetskraven och att uppfylla kravet på kvicksilverfria belysningsarmaturer senast 2015. I anläggningarna byts  de gamla trästolparna mot eftergivliga stolpar för bättre trafiksäkerhet. 


Samtliga belysningsanläggningar, utom Häljeboda, styrs med ett skymningsrelä i Charlottenberg.

LED armaturer finns på en gång och cykelväg i Charlottenberg.


Sommarsläckning sker mellan 15  maj och 15 augusti.

Nattsläckning gäller för övriga tider på året  mellan klockan 24.00 och 5.00.


Driften av all belysning sköts av en entreprenör.


Trafikskadad belysning

Ibland skadas belysningsanläggningar av trafikskador. Så fort skadan blir känd för oss anmäls detta till vår driftentreprenör. I första hand elsäkras anläggningen så att personskador inte uppkommer. Byte av stolpe görs ofta vid senare tillfälle. 
Sidansvarig: Hanna Gärdeklint
Felanmälan

Medborgarkontoret

tfn 0571-28188


Mina favoriter
Spara sidan som favorit