Avgifter skolbarnsomsorg

Avgifter

Högsta avgift i skolbarnsomsorg (barn 6-12 år)
Byte till denna taxa sker 31 juli det året barnet börjar förskoleklass

Barn 1: 2% av inkomsten - dock högst 986:-/månad
Barn 2: 1% av inkomsten - dock högst 493:-/månad
Barn 3: 1% av inkomsten - dock högst 493:-/månad
Barn 4: Ingen avgift

Det yngsta barnet räknas som Barn 1    

Lovtillsyn kan erbjudas mot en dagavgift på 40:-/dag