Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Naturpärlor i Eda kommun Skriv ut

 
parlor.JPG

Broschyren "Naturpärlor i Eda kommun" finns för nedladdning till höger.

Tolv områden är utvalda från 45 naturområden där man kan ta del av den natursköna miljön som tillgängliggjorts med rastplatser, vandringsleder och information.

 

Saterliv.jpg

Säterleden

Säterleden är ca en mil kuperad och vacker vandringsled som följer den gamla Sätervägen mellan Remjängssätern och Remjängs vattensåg och spånhyvel.

Läs mer om Säterleden! 

 

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vildmarksområdet Fogdegroparna

Vildmarksgroparna Fogdegroparna är området med få spår av mänsklig aktivitet och nästan inga bilvägar. Här råder tystnaden.

Läs mer om Vildmarksområdet Fogdegroparna!
    

Diabilder_2_018.jpg

Naturreservatet Gullrosas berg

Gullrosas berg användes som skogsbetesmark ända in på 1960-talet. Man kan fortfarande se spår efter bete, bla alla gamla döda eller döende enar.

Läs mer om Gullrosas berg!

 

 

 

 

Naturobjekt_Eda_035.jpgBysjöns fågeltorn

Vid norra delen av Bysjön, vid Lerot, ligger ett av Eda kommuns bästa fågelområden. Sjön är relativt långgrund och i de vassrika vikarna finns många
häckande och rastande fåglar. Ett fågeltorn för allmänheten står i kanten av en lövrik strandäng.

Läs mer om Bysjöns fågeltorn!

 

 

haljebodaforsen.jpgJösseälven, Häljebodaforsen

Jösseälven vid Häljeboda är en del av ett vattendrag som mynnar ut i Glafsfjorden i Arvika kommun. Sträckan mellan sjöarna Vällen och Borgsjön består av två forsar som avgränsas av sjön Flan.

Läs mer om Häljbodaforsen!


 


boda_angar_2_juli_2012_28.jpg

Ängsmarken i Boda, Skillingmark

De ca tio hektar ängsmark som ligger runt två gårdar vid Bråten i Skillingmark är
botaniskt mycket intressanta på grund av sin artrikedom. Ett litet område slås för hand med lie eller slåtterbalk.
Läs mer om Ängsmarken i Boda!

 

  

 

DCF 1.0Naturreservatet Gråberget

De två bergen Svartingen och Gråberget dominerar det 127 ha stora naturreservatet som är ett naturskönt område med naturkänsla. Här kan du vandra bland myrar, hällmarktallskogar med inslag av grandrågar som liknar gammal naturskog. Gråberget höjer sig hundra meter över omgivningarna och utsikten är magnifik.             

Läs mer om Naturreservatet Gråberget!


Diabilder_2_002.jpg

Kloften

Kloften ligger 8,5 km sydost om Koppom i en trakt med mycket lövskog. Området är till stora delar svårtillgängligt vilket gör vandringen till en dramatisk upptäcktsfärd. Skogen är till större delen hällmarksskog där de äldsta tallarna är mellan 250 och 300 år gamla.

Läs mer om Kloften!

 

 

 

  


          Naturreservatet Skutan

Reservatet Skutan omfattar ett 124 ha stort område och är del av en 180-200 meter hög höjdrygg. Området är känt för sin rikedom på basiska mineraler som ger en speciell flora av mossor och kärlväxter i och nedanför branterna. De rödlistade arter som förekommer i reservatet är främst knutna till den gamla igenvuxna granskogen.

Läs mer om Naturreservatet Skutan!

 


Billa_009.jpgBillan

Billan är ett vattendrag som avvattnar ett flertal norska tjärnar och sjöar. Billan mynnar ut i Vrångsälven och sträckan mellan norska gränsen och Ämten är klassad som ett Natura 2000-område för att vattendraget är mycket viktigt för den hotade och fridlysta flodpärlmusslan (Margaritifera margaritifera). Läs mer om Billan!

 

utsiktstorn.jpg


Fågelåsen - Utsiktstornet i Skillingmark

På Fågelåsen, Skillingmarks högsta punkt 323 möh, restes ett utsiktstorn 1999 där det under andra världskriget funnits ett bevakningstorn. Väl uppe i tornet har du en milsvid utsikt över Edas skogsklädda vidder och du ser även långt in i Norge.

Läs mer om Fågelåsen!

 

 

  

 

Stuga_Tallmon.JPGNaturreservatet Tallmon

Det kommunala naturreservatet Tallmon bildades 2010. Det täortsnära naturområdet är ett populärt utflyktsmål för kommunen innevånare. Området innehåller rastplatser, många stigar, stora naturvärden och har en särpräglad topografi med såväl sandmo, raviner, branter som vattendrag

Läs mer om Naturreservatet Tallmon!  

 


Lona.jpgProjektet "Eda kommun pärlor" har finansierats av statliga medel från den lokala naturvårdssatsningen sk. LONA. LONA bygger på att statliga medel matchas med lokala initiativ. Det är en särskild satsning för att stimulera det lokala engagemanget och medverka till att nå de miljökvalitetsmål som är knutna till naturvård.

 
Sidansvarig: Marcus Brolin