Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Vård och stöd Skriv ut

 

Vår verksamhet

Vård och stöd ansvarar för omsorg om äldre och männinskor med psykiska och fysiska funktionshinder. Den kommunala hälso- och sjukvården, barn- och ungdomsvården samt missbruksvården hör också till verksamhetens uppgifter.

 

Verksamheten ansvarar även för familjerätt, ekonomiskt bistånd till familjer och enskilda, familjerådgivning samt handläggning av alkoholtillstånd och bostadsanpassningsbidrag.

 

Verksamheten styrs av ett flertal lagar, bland annat socialtjänstlagen SoL, hälso- och sjukvårdslagen HSL, lagen om stöd och serivce till vissa funktionshindrade LSS, lagen om vård av unga LVU och lagen om vård av vuxna missbrukare LVM.
 

Organisation

Vård och stöd leds övergripande av verksamhetschef (socialchef) och är organiserad i tre avdelningar:
 

• Individ och familjeomsorg/myndighetsenhet
• Vård och omsorg
• LSS och socialpsykiatri
 

Myndighetsenheten leds av en avdelningschef och består av socialsekreterare och biståndshandläggare som fattar beslut om insatser inom Individ- och familjeomsorg, Vård och omsorg samt LSS och socialpsykiatri.
 

Vård och omsorg leds av områdeschefer och är organiserat i fyra områden med 85 platser inom särskilda boenden för äldre och dementa, 16 platser inom korttidsvård, dagvård och hemvård inklusive nattpatrull.
 

LSS och socialpsykiatrin leds av en avdelningschef och består bland annat av 3 gruppboenden, daglig verksamhet, personliga assistenter samt stödboende och dagverksamhet Aktiviteten inom socialpsykiatrin.


 
Sidansvarig: Anna Bryntesson
Mer information

May Hansson

Verksamhetschef vård och stöd

tfn 0571-281 00 vxl

may.hansson@eda.se


Mina favoriter
Spara sidan som favorit