Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider
mån-fre 8.00-16.00

 

 

 

Försvarsmaktsövning Aurora 17 Skriv ut

 
jägarsoldat

Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

För att öka den militära förmågan kommer Försvarsmakten mellan den 11-29 september att genomföra försvarsmaktsövningen Aurora 17. Det är en nationell övning som bygger ett starkare försvar, där samtliga stridskrafter deltar, och som ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige.


Försvarsmaktens uppdrag är ytterst att försvara Sverige och svenska intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer. Ett av de främsta verktygen för att höja, pröva och signalera militär förmåga är övningar. Därför är omfattande och avancerad övningsverksamhet en central del av ett starkare försvar.


Kommer att både synas och höras

Aurora 17 är den första och största övningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga stridskrafter och fler än 19 000 män och kvinnor, varav en fjärdedel från Hemvärnet, kommer att delta. Dessutom deltar ett flertal myndigheter och andra länder i Aurora 17.


Övningen kommer att genomföras i luften, på marken och till sjöss. Förband i hela Sverige kommer att beröras men de största övningsområdena kommer att vara i Mälardalen och Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg.


För att stärka det nationella försvaret och öva förmågan att möta ett angrepp mot Sverige kommer deltagande förband att ta sig fram och öva i områden som ligger utanför Försvarsmaktens egna övnings- och skjutfält. I dessa områden kommer markägare och boende att särskilt informeras.


Värmland berörs perifert

Värmland berörs i mindre omfattning, främst genom transporter genom länet. Det kan därför, vid enstaka tillfällen, förekomma störningar för ordinarie trafik. Buller från flygaktivitet och lågt flygande flygfarkoster kan förekomma i delar av länet. Hemvärn och bevakningsförband kan förekomma och både svensk och utländsk militär kan vara synlig i länet.


Säkerhet tillsammans och ökad totalförsvarsförmåga

Ett flertal myndigheter kommer att delta i övning Aurora 17 och på så sätt öka den svenska totalförsvarsförmågan. Dessutom deltar militära förband från andra länder, något som bygger både säkerhet tillsammans och samtidigt ökar den svenska operativa förmågan.
Sidansvarig: Marcus Brolin