Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Ansökan och utredning Skriv ut

 

En ansökan om försörjningsstöd innebär att en utredning om rätt till bistånd startas. Du har rätt att få ta del av utredningen och de journaler som förs om Dig.

För att ansökan ska kunna prövas måste Du fylla i en ansökningsblankett där Du uppger Din familjesituation, inkomster, tillgångar mm.
Underskriften av blanketten innebär att du accepterar samarbete med andra myndigheter som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Blanketten undertecknas med sanningsintygande. Oriktiga uppgifter kan innebära att man gör sig skyldig till socialförsäkringsbedrägeri.
 

Ansökningsblanketten måste kompletteras med vissa uppgifter/handlingar:

  • Legitimation
  • Inkomst och utgiftsverifikationer tre månader tillbaka. Ibland krävs intyg längre tid tillbaka i tid ( t ex om man ansöker om bistånd till en räkning som sträcker sig långt tillbaka i tid).
  • Läkarintyg, om detta finns
  • Handlingsplan från arbetsförmedlingen
  • Hyreskontrakt
  • Förteckning över sökta jobb, ska ”jobbsökarlista”
  • Uppehållstillstånd om Du inte är svensk medborgare

Beslut och utbetalning

Socialnämnden beslutar om försörjningsstöd. Socialnämnden har delegerat vissa beslut om försörjningsstöd och annat bistånd till tjänstemän i socialförvaltningen.

Som regel fattas inga beslut vid ditt första besök.
Din ansökan behandlas skyndsamt och därefter fattar utredande socialsekreterare beslut.

I vissa fall måste beslutet prövas i socialnämndens arbetsutskott. Arbetsutskottet sammanträder en gång i månaden, vilket innebär att Ditt ärende då kan dröja.

Försörjningsstöd beviljas normalt för en månad i taget och därefter måste ny ansökan och utredning/beräkning göras.

Försörjningsstödet utbetalas via postgirot och det tar ca tre dagar från det att beslut fattats tills pengarna finns på ditt konto.
 

Överklaga beslut

Beslut som avser försörjningsstöd kan överklagas.
 
Sidansvarig: Yvonne Andersson-Gran
Mer information

Telefontid, vardagar måndag-fredag kl 08:30-09.30.

tfn 0571-281 00 vxl

Relaterade sidor

Mina favoriter
Spara sidan som favorit