Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Tobaksförsäljning Skriv ut

 

Verksamheter som vill sälja tobak ska anmäla detta till kommunen och bifoga ett egenkontrollprogram. 

 

Anmälningsplikt

Alla verksamheter som säljer eller ämnar sälja tobaksprodukter såsom cigaretter, cigarrer, cigariller, pip- och rulltobak, snus, tuggtobak, råtobak och tobak till vattenpipa har anmälningsskyldighet. Anmälningsplikten omfattar all försäljning till konsument, såväl permanent som tillfällig. Anmälan ska göras innan försäljningen startar. Till anmälan ska egentillsynsprogrammet bifogas. Vid ägarbyte måste också anmälan göras eftersom rätten till försäljning inte följer med ägarbytet. 


Eda kommun använder sig av tillsynen.se, där anmälningsblanketter finns för tobak. På sidan kan du förutom anmälan också registrera ditt försäljningsställe och göra ett egenkontrollprogram efter en färdig mall, samt ta del av tillsynsprotokoll via mejl.

 

Egenkontroll

Du som säljer tobak ska själv kontrollera att din försäljning följer tobakslagen. För denna tillsyn/kontroll ska du ha arbetat fram ett skriftligt program, egenkontrollprogram. På tillsynen.se finns ett egenkontrollprogram med en färdig mall att fylla i. Om du väljer att göra ett eget, ska det innehålla nedanstående.

 

Ett egenkontrollprogram bör bland annat innehålla:

  • hur och hur ofta personalen utbildas om reglerna för tobaksförsäljning.
  • vem som är försäljningsansvarig och vilka instruktioner han/hon har för att sköta sin uppgift.
  • vad personalen ska tänka på för att inte sälja till personer under 18 år.
  • vad personalen ska tänka på för att kunna motverka langning.
  • vad du som chef gör om personalen inte följer reglerna.
  • dokumentation av utbildningstillfällen och av hur personalen följer reglerna.

Kommunen och polisen har som tillsynsmyndighet rätt att se programmet vid tillsyn. Tillsyn görs regelbundet för att kontrollera att försäljningsställen följer tobakslagen. För tillsynen tar kommunen ut en avgift.


Åldersgräns

För att någon ska få köpa tobaksvaror/nikotinläkemedel gäller åldersgränsen 18 år. Det är du som lämnar ut tobaksvarorna som ska förvissa dig om att mottagaren uppnått åldern. Lagen ger inte utrymme för några undantag för till exempel en förälder som lämnat sitt godkännande.

 

Ansvar

Vid tobaksförsäljning ska tobakslagen följas. Ett av de viktigaste kraven är att ingen försäljning sker till personer som är under 18 år eller till någon som man misstänker tänker överlämna tobaken till någon under 18 år. Ägaren ansvarar för att försäljningsreglerna följs i butiken vilket innebär att denne även ansvarar för att personalen känner till gällande regler. Det ska finnas rutiner för ålderskontrollen, så att reglerna efterlevs. Kassapersonalen har ett personligt straffansvar och kan dömas till böter eller i värsta fall fängelse om tobak säljs till en person som inte fyllt 18 år. 
Sidansvarig: Maja Halling
Mer information

Maria Björling
Tobak, folköl, läkemedel och e-cigaretter.
tfn 0571-281 87 
maria.bjorling@eda.se


Sofia Skönnbrink

Tobak, folköl, läkemedel och e-cigaretter.

tfn. 0571-281 83

sofia.skonnbrink@eda.se


Mina favoriter
Spara sidan som favorit