Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Solarium Skriv ut

 

Du som bedriver solarieverksamhet ska se till att den lokal som ska användas är anpassad för verksamheten. Det ska till exempel finnas goda rutiner för städning och hygien och ventilationen är tillräcklig för lokalen. Solarier sänder ut UV-strålning och kan orsaka både akuta och långsiktiga skador.


För att minimera risken för brännskador hos kunderna ska solarium uppfylla kraven i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier (SSMFS 2012:5). Bestämmelserna innebär bland annat krav på information och råd till solarieanvändaren samt krav på att rätt utrustning används.

 

Egenkontroll

Solarier är en lokal som allmänheten har tillgång till och omfattas även av krav på egenkontroll enligt miljöbalken (19 § 26 kap miljöbalken). Det innebär att du som verksamhetsutövare är skyldig att skaffa dig kunskap om verksamhetens påverkan på människors hälsa och miljön, bedöma dessa risker och förebygga dem.

 

Anmälan

Ska du starta ett solarium som upplåts till allmänheten måste du först anmäla detta till miljösektionen som är tillsynsmyndighet över solarier. Det gäller både om du ska driva solarium i en egen lokal eller inom andra anläggningar som till exempel, träningscenter, hotell, hygiensalonger med mera.

Anmälningsblanketter för solarieverksamhet hittar du under blanketter.

Miljösektionen tar ut en avgift för att handlägga din anmälan som framgår av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

   

Vill du veta mer?

Strålsäkerhetsmyndigheten har bra information på sin hemsida. Det går även bra att ringa till oss på miljösektionen. Mer information om yrkesmässiga hygieniska verksamheter hittar du i Socialstyrelsens handbok.
Sidansvarig: Sofia Andersson
Mer information

Catrin Anglid

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

tfn: 0571-281 36

catrin.anglid@eda.se


Mina favoriter
Spara sidan som favorit