Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Serveringstillstånd Skriv ut

 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar om ärenden som gäller serveringstillstånd. De har även ansvaret för tillsynen tillsammans med bland annat kommunens alkoholhandläggare över de restauranger som fått serveringstillstånd och de ställen som säljer folköl.

Alkohollagen är den lagstiftning som reglerar vad som krävs för att få servera och sälja alkohol. Lagen är en social skyddslag och har till främsta syfte att begränsa alkoholens skadeverkningar. Alkoholpolitiska hänsynen har enligt lagen företräde framför de näringspolitiska.

Servering av alkoholdrycker får endast ske i sådan omfattning och i sådana former att skador eller brister i ordning och nykterhet på serveringsstället inte uppstår och som ett särskilt skydd för ungdomar finns åldersgräns.

 

Den som bedriver försäljning eller servering av folköl är skyldig att anmäla detta till kommunen. Ett register förs över de ställen som säljer folköl. Avgiften är 1 620 kronor per år och försäljningsställe.

 

Vad krävs för att få tillstånd?

Till att börja med måste man skicka in en komplett skriftlig ansökan till kommunens alkoholhandläggare. De handlingar som krävs anges på ansökan.


För att få ett serveringstillstånd måste köket uppfylla livsmedelslagstiftningens krav, då ett visst utbud av till lagad mat måste serveras. I handläggningen skickas även remiss till kommunens miljösektion och räddningstjänst. Den enskilde eller samtliga i ett bolag kontrolleras gentemot polisens, skatteverkets och kronofogdens register.


För att kunna få ett serveringstillstånd måste även minst hälften av ägarna i ett bolag eller en enskild näringsidkare, utföra ett godkänt kunskapsprov hos kommunens alkoholhandläggare.
 
Om kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott avslår en ansökan har den enskilde möjlighet att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Vid ansökan om permanent serveringstillstånd tar kommunen ut en ansökningsavgift om 9000 kr. Ansökansavgiften skall vara inbetald till kommunen innan handläggning av ärendet sker.

 
Sidansvarig: Marcus Brolin
Mer information

Catrin Anglid
Alkoholhandläggare
tfn 0571-281 36 

catrin.anglid@eda.se

Relaterade sidor

Mina favoriter
Spara sidan som favorit