Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Radon Skriv ut

 
Dosa för radonmätning

Dosa för radonmätning.

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som allmänt finns i marken och berggrunden. Radongasen kan tränga in i en byggnad genom sprickor i grunden, otäta rörgenomföringar, otäta golvbrunnar, med mera. Hur mycket radon som kommer in beror på vilken mark byggnaden står på och på byggnadens konstruktion. Byggnadsmaterialet blå lättbetong avger radon. Radon kan också avges från dricksvattnet till inomhusluften. I fastigheter som har kommunalt dricksvatten är det säkerställt att radonhalten i vattnet är låg.


Förhöjda halter av radongas i bostaden kan vara skadligt för din hälsa. Strålskyddsmyndigheten har gjort bedömningen att cirka 500 svenskar avlider varje år i lungcancer orsakad av för höga radonhalter i inomhusluften.


Riksdagen har därför fastställt mål för radon som innebär att radongashalten i alla bostäder ska vara lägre än 200 Bq/m3 luft år 2020. Det enskilda husets ventilation och grundläggning, är vanligtvis det som är avgörande för om radonhalterna inomhus blir höga.


Fastighetsägare som hyr ut lägenheter ansvarar enligt miljöbalken för att inomhusmiljön i lägenheterna inte orsakar olägenhet för människors hälsa. Detta innefattar bland annat att mäta radonhalten samt att vid behov vidta åtgärder för att säkerställa att den inte överstiger riktvärdet.


Mäta radon

Det finns alltid risk för radon i fastigheter och enda sättet att säkerställa om ett hus innehåller radon eller ej är att göra en radonmätning.


För bestämning av årsmedelvärde krävs enligt Strålskyddsmyndigheten (SSM) en mättid av minst två månader inom eldningssäsong (1 oktober - 30 april). Mätningarna ska genomföras enligt Strålsäkerhetsmyndighetens ”Mätning av radon i bostäder- metodbeskrivning”.


För att mäta radon i sin fastighet finns en mängd ackrediterade laboratorium man kan välja att vända sig till. Se strålskyddsmyndighetens hemsida eller Swedac's lista över ackrediterade laboratorium. Länkar finns i listan till höger.
Sidansvarig: Marcus Brolin
Mer information

Catrin Anglid

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

tfn: 0571-281 36

catrin.anglid@eda.se


Mina favoriter
Spara sidan som favorit