Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Kemikalier Skriv ut

 
varning

Kemikalier

Miljösektionen ansvarar för tillsyn när det gäller kemikaliehantering 

hos olika företag. Bland annat kontrolleras hur kemikalier lagras och hanteras och vilka rutiner företagen har för val av kemikalier.


Som verksamhetsutövare ansvarar du för att dina kemikalier och ditt farliga avfall hanteras så säkert som möjligt och att ett eventuellt utsläpp inte orsakar skada på människors hälsa eller miljön. Det räcker inte med bara tekniska skyddsåtgärder. Det är viktigt att regelbundet bedöma riskerna med kemikaliehanteringen och att det finns en tydlig ansvarsfördelning inom företaget. All personal som hanterar kemikalier och farligt avfall måste ha den kunskap som behövs och tillgång till tydliga instruktioner. Säkerhetsdatablad, som förr kallades för varuinformationsblad, ska finnas för alla produkter i förteckningen.

 

Tänk på din förvaring!

Kemikalier ska hanteras och förvaras så att risken för spill eller läckage till omgivningen minimeras och så att eventuellt spill inte kan spridas till mark eller vatten. Om det finns risk för påkörning ska du ordna någon form av skydd som förhindrar påkörning. Tänk också på att obehöriga inte kan komma åt kemikalierna eller det farliga avfallet. Gifter bör du förvara inlåsta. Det är viktigt att du väljer placeringen så att eventuella ångor inte når utrymmen där människor vistas. Det är alltid du som innehar kemikalierna som är ansvarig för att ha tillräckliga skyddsåtgärder.

 

Mer information

Den centrala tillsynsmyndigheten på kemikalieområdet är Kemikalieinspektionen som övervakar att produkter är märkta på rätt sätt och att tillverkare och importörer har det underlagsmaterial som behövs för att märka produkterna. På Kemikalieinspektionens hemsida finns mycket information om kemiska produkter och ämnen samt vilka regler som gäller. Där finns också prioriteringsguiden (PRIO) som är ett bra hjälpmedel då du vill minska kemikalieanvändningen eller byta ut kemikalier mot mindre farliga.
Sidansvarig: Marcus Brolin
Relaterade sidor

Mina favoriter
Spara sidan som favorit