Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Hygienisk verksamhet Skriv ut

 

En hygienisk verksamhet är en verksamhet där man bedriver hygienisk behandling som till exempel massage, fotvård, skönhetsbehandling, tatuering och hårvård. Kommunens miljösektion bedriver tillsyn över den här typen av
verksamheter.

 

Anmälningsplikt

Om du funderar på att starta ny hygienisk verksamhet eller byta lokal för befintlig
verksamhet kan en anmälan behöva göras.

 

Anmälningsplikten gäller de hygieniska verksamheter som i sin behandling använder stickande eller skärande verktyg till exempel tatuering, piercing eller fotvård. Det beror på att dessa behandlingar innebär risk för blodsmitta. Om du är osäker på om din verksamhet omfattas av anmälningsplikt kontakta miljösektionen.

 

Anmälan ska göras minst sex veckor innan verksamheten startar. Vilken information som ska finnas med i anmälan står på vår anmälningsblankett. Om du startar din verksamhet utan att först ha anmält får du betala en miljösanktionsavgift.


Avgift

Miljösektionen tar ut en avgift för att handlägga din anmälan enligt gällande taxa förprövning och tillsyn inom miljöbalkens område.


Vilka krav ställs på en hygienisk verksamhet?

Både om du har en anmälningspliktig eller en icke anmälningspliktig verksamhet ska du se till att den lokal som ska användas är anpassad för verksamheten. Du ska se till att det till exempel finns goda rutiner för städning, hygien och kemikaliehantering.

 

Om du har en verksamhet som omfattas av anmälningsplikt är du även skyldig att ha dina rutiner dokumenterade i ett så kallat egenkontrollprogram. Mer information om vilka regler som gäller för yrkesmässig hygienisk verksamhet står i Socialstyrelsens allmänna råd som finns tillgängliga på Socialstyrelsens hemsida.

 

Vill du veta mer?

Mer information om yrkesmässiga hygieniska verksamheter hittar du i Socialstyrelsens handböcker som finns tillgängliga på Socialstyrelsens hemsida. Du kan även kontakta oss på miljösektionen om du har frågor om hygieniska verksamheter.
Sidansvarig: Sofia Andersson
Mer information

Catrin Anglid

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

tfn: 0571-281 36

catrin.anglid@eda.se


Mina favoriter
Spara sidan som favorit