Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Avfall Skriv ut

 

Hushållsavfall

Med hushållsavfall menas sådant avfall som regelmässigt uppkommer vid nyttjande av bostad. Hushållsavfall uppkommer vid permanent- och fritidsbebyggelse men också vid campingplatser, livsmedelsbutiker etc. (Miljöbalken 15 kap 2§)


Jämförligt (med hushållsavfall) avfall

I miljöbalken menas med jämförligt (med hushållsavfall) avfall sådant avfall som uppkommer som en följd av att människor oavsett ändamål och verksamhet uppehåller sig i en lokal eller i en anläggning, til exempel:

  • boenden såsom sjukhus, vårdhem, äldreboenden, hotell, vandrarhem, campingplatser, kurs- och konferensanläggningar, militäranläggningar, kolonigårdar,
  • andra vårdinrättningar såsom vårdcentraler, läkarmottagningar, tandläkarmottagningar, veterinärmottagningar,
  • detalj- och partihandel till exempel alla slags butiker, köpcentra, torg och saluhallar,
  • uppehållsplatser såsom restauranger, lunchrum och personalmatsalar, gatukök, caféer, daghem, dagverksamheter, fritidsanläggningar, buss- och järnvägsstationer, färjeterminaler, flygplatser, mässor, evenemangsplatser och kiosker,
  • arbetsplatser såsom kontor och småföretag, byggarbetsplatser, industrier, skolor, universitet, frisersalonger, skönhetssalonger, solarier, gym, simhallar.


Exempel på verksamhetsavfall

  • butiksemballage,
  • branschspecifikt avfall från livsmedelsindustrier, avfall från bensinstationer utan livsmedelsförsäljning och annan industriell verksamhet,
  • avfall som är från själva verksamhetens produktion och som till sitt innehåll liknar hushållens grovavfall,
  • avfall från oljeavskiljare,
  • slam från större avloppsanläggningar, över 24 personer.Sidansvarig: Marcus Brolin
Mer information

Susanna Holmgren

Tf gatuchef

mob 070-302 44 13

susanna.holmgren@eda.se

 

Catrin Anglid

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
tfn 0571 - 281 36

catrin.anglid@eda.se


Mina favoriter
Spara sidan som favorit