Folkhälsorådet


Vad ansvarar folkhälsorådet för?

Lokala folkhälsorådet är knutet till kommunstyrelsen och består av både politiker och tjänstemän från kommunen. Även Närpolisen, Eda vårdcentral/LIV, Edas ansvar och Friskvården i Värmland/Eda finns med i rådet, som också fungerar som trygghetsråd.

Målet för rådets arbete är främja hälsa och förebygga ohälsa så att alla människor i Eda kommun ska ha möjlighet att göra hälsosamma val. Folkhälsorådets uppgift är att ha kunskap om pågående folkhälsoarbete i kommunen och ta initiativ till nya satsningar för att ytterligare förbättra folkhälsan.

Folkhälsorådet ansvarar för planeringen och genomförandet av aktiviteter och initiativ i kommunen i samarbete med föreningar, företag och andra aktörer.

Utifrån de elva nationella folkhälsomålen har kommunen i sin hälsoplan 2015-2019 prioriterat följande sex målområden: (Läs mer i Hälsoplan 2015-2019)

 • Delaktighet och inflytande i samhället
 • Barn och ungas uppväxtvillkor
 • Miljöer och produkter
 • Fysisk aktivitet
 • Matvanor och livsmedel
 • Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

Föreningspotten

Glöm inte att Föreningspotten på 25 000 kronor fortfarande finns. När din förening har en bra idé utöver den vanliga verksamheten, där ni erbjuder en folkhälsoinsats eller en mötesplats, ansök idag. Max 3 000 kronor per förening.

Övriga

 • Lasse Sjöberg, fritids- och kulturchef
 • Catrin Anglid, miljösektionen
 • Jessica Ekenbäck, miljösektionen
 • Jenny Nilsson friskvården i Värmland/Eda
 • Lars Berntsson, Polisen Eda
 • Björn Alexandersson, Verksamhetschef Eda vårdcentral/Region Värmland
 • Mimmi Adolfson, Folkhälsa/Edas ansvar