Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Värmland Tillsammans Eda Skriv ut

 
eu-logga

Värmland Tillsammans är ett treårigt projekt som finansieras av Europeiska socialfonden (ESF). Det riktar sig till nyanlända mellan 15-64 år som kommit till Sverige som flykting eller med skyddsskäl och som av en eller annan anledning står långt ifrån arbetsmarknaden.

 

Målbilden för projektet är att 15-30 deltagare ska ha varit aktiva under dessa tre år. Projektet är knutet till AMI, Arbetsmarknad och -Integration, och kommer även att ha vissa delar i samarbete med Integrationscenter i Charlottenberg.

 

Projektets övergripande mål: Utrikes födda kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden kommer närmare arbetsmarknaden eller etablerar sig i studier eller arbete.

 

Utifrån detta kommer kommunen att jobba med dessa lokala delmål som alla ska stärka möjligeten till arbete eller studier:

  • Samtliga deltagare ska jobba för ökad kunskap och förståelse för det svenska samhället.
  • Samtliga deltagare ska få en bättre hälsa, alternativt klarlagd hälsa.
  • Samtliga deltagare ska jobba för att få en bättre svenska

För att nå projektets mål kommer ett tätt samarbete hållas med socialförvaltning, arbetsförmedling, försäkringskassa, landsting, skola och arbetsgivare. Allt för att individen ska få en anpassad helhet. Projektet kommer även att integreras i övrig verksamhet på AMI.


Alla individer som kommer att delta kommer efter kartläggning att få sitt individuella upplägg. Utvärderingar sker kontinuerligt och tas även upp i den lokala styrgruppen, allt för att säkra kvalitén.


Vid ytterligare frågor angående projektet kan kontakt tas med AMI eller med Värmland tillsammans direkt.  
Sidansvarig: Yvonne Andersson-Gran
Mer information

Jimmy Persson
Projektledare Värmland Tillsammans
mob: 072-241 38 08
jimmy.persson@eda.se


Mina favoriter
Spara sidan som favorit