Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Fler och starkare företag i Eda Skriv ut

 
Bilöd från tidigare mässa

Funderar du på att starta eget?
Har du redan ett företag men vill växa?
Planerar du att generationsväxla eller sälja ditt företag?
Är du intresserad av lokal utveckling, socialt entreprenörskap, delningsekonomi eller social innovation?


Då är du hjärtligt välkommen till en eftermiddag i kan få stöd i dina  utvecklingsprocesser. Under några timmar kan du fika och träffa lokala och regionala aktörer för att bolla dina idéer och tankar kring företagande,  föreningsliv och lokal utveckling. 


Plats: Hotell Charlottenberg
Tid: 11 december kl. 16.00-19.00


Några av de som kommer att finnas på plats:

 • Arbetsförmedlingen
 • Eda Bostads AB
 • Eda kommun
 • Eda Näringslivsförening
 • Drivhuset
 • Hushållningssällskapet Värmland
 • Nyföretagarcentmm Arvika Eda
 • Unionen Egenföretagare
 • Verksamt Värmland
 • Värmlandskooperativen
 • Westra Wermlands Sparbank


Hushållningssällskapet

 

Kunskap – Kunskap om företagsutveckling och om landsbygdens och jordens resurser förmedlar vi via individuell rådgivning, grupprådgivning och utbildning
Utveckling och lönsamhet – Oberoende kunskap utvecklar verksamheten och ökar lönsamheten i hundratals lantbruks-, skogs-, livsmedels-, turism- och landsbygdsföretag.
Landsbygdens nytta – Vårt idémässiga uppdrag är att utveckla landsbygdens växtkraft, med kvalificerad kunskap som medel. Det har vi gjort sedan början av 1800-talet.

 

Coompanion Värmland

Starta eget tillsammans - Coompanion Värmland är experter på tillsammansföretagande/kooperativt företagande

Avgiftsfri rådgivning – Coompanion erbjuder avgiftsfri rådgivning för start av företag

Fråga oss om – tillsammansföretagande,kooperation, socialt företagande, sociala innovationer, delningsekonomi, lokal utveckling och medarbetarövertagande/generationsskifte

 

Drivhuset

Uppdrag - Att stötta studenter och entreprenörer med att starta och driva företag eller på annat sätt förverkliga sina idéer.

Unicitet - En av Drivhusets hörnstenar är att man aldrig bedömer studenters idéer utan stöttar individens eget entreprenörskap.

Erbjudande - Drivhuset erbjuder alla studenter möjligheten att stärka sina entreprenöriella förmågor genom att delta i vägledningsmöten, affärsutvecklingsmetodiken LOOPA, Starta Eget-inspiration och andra aktiviteter för att lägga grunden för ett hållbart företagande.

 

Unionen Egenföretagare

Vi vill att det ska vara enklare och tryggare att driva eget. Om du är ensam kan tjänster som juridik och försäkringar bli dyrt, men tillsammans kan vi få ner kostnader och premier. Dessutom får du som medlem mycket på köpet, till exempel vår medlemslinje att ringa till samt bidrag till kompetensutveckling och många andra förmåner. Vi ger dig trygghet, affärsverktyg och förutsättningar för utveckling.


Alla medlemmar i Unionen Egenföretagare är automatiskt medlemmar i Unionen. Detta innebär att du också kan få hjälp som anställd. Arbetsrättslig rådgivning ges till dig i egenskap av anställd inom Unionens organisationsområde.

Som medlem i Unionen Egenföretagare får du inte bara skräddarsydda förmåner till dig som egenföretagare, du får också tillgång till Unionens alla förmåner. Läs mer på www.unionen.se/egenforetagare


Verksamt Värmland

På verksamt.se/varmland hittar du som vill starta eller utveckla företag rätt hjälp. Hjälpen vi förmedlar är gratis. Här kan du söka efter rådgivare, du hittar en kalender med arrangemang och mötesplatser för företagare i Värmland och information om olika sätt att finansiera företaget. 


Verksamt.se är en nationell satsning i samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket.


Westra Wermlands Sparbank

Ska du starta eget? Då har du kommit rätt

Vi ger dig tips som gör det enklare och snabbare för dig att komma igång. Vi hjälper dig med allt från en bra start, grundtrygghet och smidiga betalrutiner till att se över finansieringsfrågan.

Läs mer på: https://www.wwsparbank.se/foretag/starta-eget


Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen kan erbjuda individuellt anpassad vägledning samt stöd och service:

 • att få din affärsidé prövad
 • i vissa fall utbildning för att utveckla din affärsidé
 • i vissa fall starta eget-stöd

Mer information finns på vår hemsida www.arbetsformedlingen.se och där kan du även hitta information på olika språk.


Eda Bostads AB

Eda Bostads AB är ett av Eda kommun helägt bostadsföretag med uppgift att främja bostadsförsörjningen i Eda kommun, bygga och förvalta fastigheter för kommunens förvaltning, samt kommersiell service. Bolaget skall även förvärva fastigheter eller tomträtter för att uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar.


Vi har lägenheter och lokaler på flertalet orter i kommunen, med största delen koncentrerad till Charlottenberg, Åmotfors och Koppom, medan det i Skillingsfors finns ett mindre antal. Bostadsbeståndet är varierat med allt från traditionella hyreshus till enfamiljsvillor. Lokalbeståndet består av affärs- kontors- och vårdlokaler.


Vårt kontor där vi är verksamma är beläget på Storgatan 23 i Charlottenberg.


Eda Näringslivsförening

Eda Näringslivsförening är en ekonomisk förening av och för näringsidkare i Eda kommun. Föreningens syfte är att främja samverkan och förbättra näringslivsklimatet i Eda Kommun och på så sätt skapa större tillväxt.


Eda Näringslivsförening ska:

 • Medverka till att ett nära och gott samarbete skapas mellan alla branscher, företag, föreningar och kommun. 
 • Tillvarata och utveckla näringslivet inom Eda kommun. 
 • Skapa goda förutsättningar för nyföretagande. 
 • Anordna träffar (frukostmöten, nätverksträffar m.m.) där företagen kan utbyta kunskap, erfarenhet och hitta synergier 
 • Främja boende, service, infrastruktur i samarbete med företag, föreningar, kommun och övriga berörda myndigheter 
 • Föra fram medlemmarnas enade röst till kommunen. 
 • Vara ett bollplank för kommunen innan beslut fattasSidansvarig: Marcus Brolin
Vill du veta mer?

Kontakta Anneli Andersson, näringslivsutvecklare Eda kommun

anneli.andersson@eda.se

mob: 070-190 54 12


Mina favoriter
Spara sidan som favorit