Insamling av julgranar

thumbnail_image.png

Även i år samarbetar Eda fiskevårdskrets, Eda kommun och Teknik i Väst med att samla in julgranar.

Julgranarna används sedan som fiskevasar i sjöar, detta gynnar dels för leken för fisk samt även dig som fiskare som kan dra fina abborrar runt dessa platser.

Var kan du lämna din gran?
Lämna in din avklädda gran på anvisad plats på:

Återvinningsstation vid Örnvallen i Charlottenberg

Återvinningsstation vid Tallmons naturreservat i Charlottenberg

Återviningsstation bakom biblioteket i Åmotfors

Återvinningsstation vid Fridensgatan i Åmotfors

Återvinningsstation i Eda Glasbruk

Återvinningsstation vid Brogatan i Koppom

Samt Lundens återvinningscentral i Lundsberg


Insamling av julgranar pågår som längst till lördagen den 23 januari 2021!