Bredbandsutbyggnad

Bredbandsutbyggnad Värmlands län är ett samlingsnamn för flera bredbandsprojekt för flera bredbandsprojekt som ägs och koordineras av Region Vämland. Tillsammans bygger länets kommuner fiber för 200 miljoner kronor åren 2015-2020. Målet är att öka möjligheten för små och medelstora företag att få tillgång till snabbt bredband.

Projekten är finansierade av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), kommunerna och Region Värmlands statliga regionala utvecklingsmedel. Region Värmland äger projekten, planerar för nya projekt och koordinerar de befintliga. Kommunerna tar fram underlag till nya projektansökningar och ansvarar för utbyggnaden i de projekt som pågår.

Bredbandsutbyggnad Värmlands län ansluter inga fastigheter men projekten drar fiber fram till orter och byar så att det blir möjligt för hushållen och företagen att ansluta sig till fibernätet. Projektet sker i etapper.

Mer information finns på Region Värmlands hemsida

Utbyggnad av bredband via optisk fiber

I Eda kommun pågår utbyggnad av optisk fiber. Beroende av hur och var du bor finns olika sätt att ta del i utbyggnaden och få tillgång till höghastighetsnät för TV, telefoni och bredband.

Om du bor utanför Charlottenberg, Koppom eller Åmotfors kan du gå med i någon av de fiberföreningarna som finns i kommunen. Du hittar deras kontaktuppgifter här.

Fastighetsägare i Charlottenberg, Koppom och Åmotfors kontaktar Telia Öppen Fiber.

Samarbete i kommunen

Eda kommun har idag ca 8500 invånare och 1600 företag. Ambitionen är alltså att den stora merparten av dessa ska kunna erbjudas ett fibernät som klarar dagens och morgondagens krav på en snabb, stabil och driftsäker uppkoppling mot omvärlden senast år 2020. Det kräver en god dialog och samarbete mellan kommunen och lokala grupper.

Eda kommun ska därför, tillsammans med fiberföreningar, företag och marknadsaktörer, skapa goda förutsättningar för etablerandet av ett öppet optofibernät i kommunen. Fiberföreningarna utser en kommunikationsleverantör som driftar ett öppet nät för alla som väljer att ansluta sig. Kommunen säkerställer stamnät fram till respektive bygd.