Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Riksfärdtjänst Skriv ut

 

Beviljas dig som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt, det vill säga när resenären inte ensam kan resa med tåg i andra klass. Detta innebär att kraven för tillstånd till riksfärdtjänst är högre än för färdtjänst. De grundläggande villkoren för tillstånd regleras i riksfärdtjänstlagen .

Det är Värmlandstrafiks färdtjänsthandläggare som tar emot din ansökan, utreder och fattar beslut om rätten till riksfärdtjänst.

Du måste vara folkbokförd i kommunen för att frågan om tillstånd till riksfärdtjänst ska kunna prövas.
 

Tillstånd ska ges om 

  • resan till följd av den sökandes funktionshinder inte till normala reskostnader kan göras med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare.
  • ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet.
  • resan görs inom Sverige från en kommun till en annan kommun.
  • resan görs med taxi, ett för ändamålet särskilt anpassat fordon eller med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare.
  • resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna (staten, kommunen eller landstinget).

Behöver tillståndshavaren aktiv hjälp av ledsagare under resan så ska tillståndet gälla även ledsagaren. Vid behov kan ytterligare ledsagare beviljas. Ledsagare medföljer avgiftsfritt.

Tillståndet får förenas med föreskrifter om färdsätt.

Tillståndshavaren betalar en egenavgift som fastställs av regeringen.

Ansökan om tillstånd till riksfärdtjänst ska vara handläggaren tillhanda två veckor före en resa. Vid storhelg tre veckor före resan.
 
Sidansvarig: Yvonne Andersson-Gran
Mer information

Färdtjänsthandläggare, Värmlandstrafik AB

Måndag - fredag
kl 08.00-12.00
tfn 0771-32 32 00


Mina favoriter
Spara sidan som favorit