Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Våld i nära relation Skriv ut

 
Öga ser våld

Våld i nära relation, med detta menar vi alla former av misshandel inom familjen, som kvinnomisshandel, misshandel av män, barnmisshandel och hedersrelaterat våld. Misshandel förekommer även i samkönade förhållanden.

Med misshandel menas fysisk, psykisk, sexuell eller verbal kränkning.
Familjevåld är ett allvarligt samhällsproblem som får konsekvenser för alla inblandade, både på kort och lång sikt.

Arbetet med våld i nära relation tas på största allvar. I Värmland finns en länsgemensam samrådsgrupp som inkluderar olika myndigheter som gemensamt arbetar för att hjälpa till i krissituationer relaterat till familjevåld.

Barn har en särskilt utsatt situation. Barnmisshandel är ett allvarligt brott och numera är även den situation då ett barn bevittnar våld, att anses som ett brott.

Vårdutskottet vill påpeka vikten att be om hjälp i en utsatt situation. Det finns många olika verksamheter i samhället som kan vara till hjälp både i en akut situation och på lång sikt.

Det är aldrig acceptabelt att bli utsatt för våld eller kränkningar!
Sidansvarig: Yvonne Andersson-Gran
Mer information

Tjänstgörande socialsekreterare

tfn 0571-18 07 65 eller 281 00

 

Akuta ärenden efter kontorstid

Socialjour

ring 112 SOS Alarm

 

Brottsofferjouren

tfn 0200-21 20 19
 

Kvinnojouren

tfn 070-537 95 67


Mina favoriter
Spara sidan som favorit