Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Anmäla oro Skriv ut

 

Socialtjänsten är den myndighet som tar emot och utreder anmälan om barn som far illa 


Vi tar även emot anmälningar som rör vuxna som är i behov av någon form av hjälp.
 

Vi tar alltid kontakt med en person vars situation uppmärksammas till socialtjänsten.

En vuxen kan själv välja om den vill ta emot stöd och hjälp eller inte. Endast om den vuxne har allvarliga missbruksproblem eller psykiska problem så finns lagstöd för att driva en utredning mot dennes vilja.

När det gäller barn som far illa är lagstiftningen tydlig och regleras i 14 kap 1 § Socialtjänstlagen.

Lagtexten innebär en uppmaning till dig som allmänhet, att anmäla till socialtjänsten om du tror att ett barn riskerar att fara illa. ” Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden.”.

En anmälan till socialtjänsten kan göras anonymt eller med namn. Om du kontaktar oss och delger ditt namn som anmälare så kan vi inte bortse från att vi vet vem du är (i särskilda fall kan vi sekretessbelägga uppgiften).

Om du arbetar med barn och ungdomar har du anmälningsskyldighet och måsta alltid anmäla vid oro. Som yrkesutövare kan du inte vara anonym.

 

När du anmäler behöver vi veta:

  • Veta vem du är och din relation till den anmälan berör
  • Om anmälan avser ett barn - vad heter barnet och dess föräldrar
  • Familjens adress 
  • Vi behöver uppgifter om vad din oro gäller, hur du fått uppgifterna. 
  • Om du ser ett tydligt behov som barnet/den vuxne har så vill vi gärna att du delger detta.
  • Socialtjänsten har även skyldighet att göra en bedömning av barns behov av skydd varför vi ställer frågor om detta. 
  • Socialtjänsten måste även ta ställning till om en missbrukares situation är att anses akut, dvs livshotande.

Vi brukar kontrollera att vi uppfattat dig rätt.
Sidansvarig: Yvonne Andersson-Gran
För kontakt med socialtjänsten

Kontorstid 08.00-16.00:

Socialtjänsten nås via kommunens växel
tfn 0571-281 00
 

Akuta ärenden efter kontorstid

Socialjour

ring 112 SOS Alarm


Mina favoriter
Spara sidan som favorit