Stöd och behandlingsgruppen

Illustration över stöd och behandlingsgruooen, organisation

Insatser

I stöd och behandlingsgruppen arbetar vi med både riktade och beslutade insatser. Vi har tystnadsplikt men även anmälningsskyldighet gällande barn upp till 18 år. Nedanstående insatser kan erbjudas:

Stödsamtal enskilt och i grupp 

  • Föräldrastöd
  • Relationsstöd
  • Våld i nära relationer
  • Missbruk
  • Psykisk ohälsa
  • Oro för ditt barn
  • Råd och stöd i föräldrarollen
  • Allmän rådgivning

Stödgrupper

Komet, föräldraträffar i grupp.

Familjestöd

Stöd ges i hemmet.

Öppendörr samtal

Enskilt stödsamtal ett begränsat antal gånger.

Alkohol- och drogbehandling

Eda Stöd & Behandling

Stöd till ungdomar

För ungdomar kan vi erbjuda enskilt samtalsstöd.

Stöd till barn

För barn kan vi erbjuda barnsamtal.