Fristående förskolor

Fristående förskola Asksjön

Asksjöns förskola är en fristående förskola som startade 1 augusti 2017. De tar emot barn i åldrarna 1-5 år, maxantal på barngruppen 18 barn, 5 personal. Verksamheten är öppen helgfria vardagar klockan 06.15-18.30.

Kontakta oss om du vill ställa ditt barn i kö, då vi har egen kö och inte gemensamt med kommunen som tidigare.

VÅR VERKSAMHET

Vår vision är att bedriva en uteverksamhet där vi tar till vara på vår vackra närmiljö.

Vi inspireras av ett lekpedagogiskt arbetssätt där leken är ett verktyg för att främja utveckling och lärande på ett fantasifullt och glädjefyllt vis.

Vi lägger stor vikt vid att tillaga ekologisk mat i den utsträckning som är möjlig och vi tillagar maten själva.