Pedagogisk omsorg (Familjedaghem)

En glad tjej

Välkommen till vår pedagogsika omsorg (familjedaghem)

Pedagogisk omsorg vänder sig till familjer som prioriterar en familjelik pedagogisk omsorg för sitt barn under den tid föräldern arbetar, söker arbete, studerar eller är föräldraledig. Vi välkomnar alla barn som unika, kompetenta och tänkande personligheter oavsett familjesituation, kultur- och språktillhörighet.

För närvarande är vi två familjedaghem i kommunen, ett placerat i Koppom i hemmet och ett placerat i Skillingsfors i hyrd lokal.

Familjedaghemmen i Eda tillhandahåller/erbjuder barnomsorg i enskilda dagbarnvårdares hem. Vi vill vara ett komplement till barnens hemmiljö och erbjuder därför en liten barngrupp i hemliknande miljö med mycket flexibel, serviceinriktad och samarbetsvillig personal.

Verksamheten är naturligtvis till för barnen som främst är i åldrarna 1-5 år, men även barn i åldrarna 6-12 år erbjuds i särskilda fall familjedaghem.

Vi har en mångårig erfarenhet som kan jämföras med barnskötarutbildning samt andra påbyggnadsutbildningar, vilket gör att vår verksamhet har en hög kvalité.