Föräldrasamverkan i förskolan

Två händer som håller upp varsin pusselbit

Inskolning

När ett barn börjar i förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg (familjedaghem) ska vårdnadshavarna medverka under inskolningstiden. Vårdnadshavare och personal planerar tillsammans för denna tid.

Detta är grunden för ett fortsatt samarbete med barnets bästa i fokus.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal erbjuds vårdnadshavare en till två gånger per år. Om behov eller önskemål finns hålls flera utvecklingssamtal. På samtalen pratar vi om barnets utveckling och lärande.

Samverkan

Huvudansvaret för barnets fostran ligger på vårdnadshavarna. Ett väl utvecklat samarbete mellan vårdnadshavare och personal är därför en självklar del av verksamheten. Vårdnadshavarna ska uppleva att de kan påverka innehållet i arbetet.

I Eda kommun vill vi ha en öppen och ärlig kommunikation mellan personal och vårdnadshavare. Om ni upplever något negativt angående ert barn, kom till oss och berätta med en gång. Det blir, tyvärr, mer och mer vanligt att använda sig av olika webbforum och vi vill hellre bemöta kritiken direkt på plats, så att vi har/ges möjlighet att förbättra vårt arbete.

Om man inte vill ta det med oss direkt, finns även klagomålshanteringen att tillgå, där kan man välja att vara anonym eller skriva namn.