Fritidshem

utomhuskritor som man målat med på asfalt

Välkommen till fritidshemmet!

Fritidshem är en plats för de yngre skolbarnen, 6-12 år, att vara före och efter skoldagen medan du som vårdnadshavare arbetar eller studerar. Fritidsverksamheten ska komplettera skolans läroplansuppdrag med fokus på den sociala utvecklingen hos våra elever.

I dag finns följande fritidshem i kommunen.

Adolfsfors skola:

  • Ankeborg tfn: 073-2756241

Gunnarsbyskolan:

  • Gläntan tfn: 076-1140753
  • Gunnar tfn: 070-2726087
  • Glimten tfn: 070-0824485
  • Fritids grundsär tfn: 070-2504489

Gärdeskolan: Kulingen:

  • Solen tfn: 073-0959639
  • Vatten tfn: 070-3585767
  • Vinden tfn: 070-3573148

Hierneskolan:

  • Kometen tfn: 070-5810670

Skillingsfors förskola:

  • Duvan tfn: 073-2756242

Samtliga fritidshem har öppet 06.15-18.30.

Under året har fritidshemmet stängt två dagar per termin för kompetensutveckling och planering.

Du ansöker om fritidsplats via kommunens e-tjänst. Uppsägningstiden är två månader och sker via Edlevo appen. Ditt barns förskoleplats övergår automatisk till en fritidsplats 1/8 om inte uppsägning sker.

Vid föräldraledighet har syskon inte rätt till fritidsplats. Undantag är om barnet utifrån egna behov eller familjens situation i övrigt behöver särskilt stöd i form av fritidshem. Detta beslutas av rektor.

Vid arbetslöshet/permittering har barnet inte rätt till fritidsplats. Undantag är om barnet utifrån egna behov eller familjens situation i övrigt behöver särskilt stöd i form av fritidshem. Detta beslutas av rektor.

Vid sjukskrivning förs en dialog om vistelsetiden med fritidspersonal och rektor.

Har du som vårdnadshavare semester eller annan ledighet är grundregeln att även barnet är ledigt från fritidshemmet. Vid växelvis boende är regeln att barnet följer den vårdnadshavare vars platsvecka det är.

Förskoleklass-/skolbarn i åldrarna 6-12 år erbjuds skolbarnsomsorg kl. 06.15-18.30 på fritidshem som finns vid alla våra grundskolor.