Kontaktuppgifter i akuta lägen

Om du har behov av akut hjälp för dig eller någon anhörig/närstående, hittar du viktiga telefonnummer på den här sidan.

SOS Alarm, 112

När du är i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp. Polis, ambulans, brandkår, sjöräddning, fjällräddning, giftinformation, jourhavande läkare, flygräddning. Öppet dygnet runt

Socialjour

Dagtid vardagar
Ring individ- och familjeomsorgen 0571-180 724.

Kvällar och helger ring 112
Socialjouren handlägger akuta sociala ärenden som inte kan vänta till socialtjänstens ordinarie öppettider. Det kan till exempel handla om barn som far illa, våld i nära relation eller missbruk.

Alkoholhjälpen, 020-84 44 48

Alkoholhjälpen är till för dig som funderar över dina eller någon annans alkoholvanor. Rådgivning sker per telefon och är kostnadsfri. Du kan vara anonym.
Läs mer på Alkoholhjalpen hemsida

Barn- och ungdomspsykiatri

För barn och ungdomar 0-18 år och deras familjer. Till oss kommer du för bedömning, utredning och behandling vid psykisk ohälsa. För ungdomar 16-25 år har vi ett samarbete med vuxenpsykiatrin.
Läs mer på 1177.se

Första linjen Karlstad

För barn och ungdomar med lindrig psykisk ohälsa. Till oss kan du vända dig med frågor om du är deppig och mår dåligt, känner dig orolig eller rastlös, har svårt att koncentrera dig, ofta hamnar i bråk med kompisar eller föräldrar. Du kan också kontakta oss om du skadar dig själv, är eller har varit utsatt för våld, dricker mycket alkohol eller har börjat använda droger eller bara behöver någon att prata med. Hos oss kan du och dina närstående få råd, stöd och behandling.
Läs mer på 1177.se

BRIS, Barnens hjälptelefon 116 111

Till BRIS kan du som är under 18 år ringa om du vill prata med en vuxen. Du behöver inte tala om vem du är. Samtalet syns inte på telefonräkningen.
Läs mer på BRIS - Barnens Rätt i Samhället

BRIS, Vuxentelefon - om barn, 077-150 50 50

Hit är alla vuxna välkomna att ringa för att prata om vad som helst som rör barn. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få information om var du kan vända dig för att få ytterligare hjälp. Du kan vara anonym.
Läs mer på BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Brottsofferjouren, 0200-21 20 19

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Hit kan du ringa och få stöd och information. Du kan vara anonym.
Läs mer om Brottsofferjouren här

Värmlands brottsofferjour, 054-18 28 88

Huvuduppgifterna är att ge stöd åt brottsoffer, samt att fungera som hjälp och trygghet för vittnen som kallas till rättegång vid Värmlands Tingsrätt. Rådgivningen Stella arbetar med råd och stöd till utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck samt rådgivning och information till kommuner och andra aktörer som kommer i kontakt med frågan.
Läs mer om Brottsofferjouren Värmland

Giftinformation 112 vid förgiftning, 08-331231 i mindre brådskande fall

Giftinformation svarar på frågor om akuta förgiftningar och ger råd om lämplig behandling vid förgiftningstillbud. Öppet dygnet runt.
Läs mer omGiftinformationscentralen

Jourhavande kompis, Röda Korset

Jourhavande kompis är en chattjour som barn och ungdomar upp till 25 år kan vända sig till för att snacka om precis vad som helst.
När du chattar med Jourhavande kompis är du anonym. Genom jouren kan du prata om sorg, sex, ensamhet, oro, missbruk, din familj, Alla som svarar är unga,
Mobilchatt: m.jourhavandekompis.se
Datorchatt: jourhavandekompis
Öppettider: vardagar 18 till 22 och helger 14 till 18 (OBS! Mellan den 1 juni och 31 augusti har Jourhavande kompis är chatten öppen måndag och torsdag mellan klockan 18 och 22.
Läs mer om jourhavande kompis här

Krismottagning för män, 054-540 11 10

Krismottagning för män vänder sig till dig som är man och är i akut livskris och vill samtala med en samtalsterapeut.
Mottagningen ett samarbete mellan Region Värmland, Svenska Kyrkan och Karlstad, Forshaga, Hammarö och Kils kommuner.
Läs mer om Krismottagning för män och Samtalsakuten

Välj att sluta, 020-55 56 66

Telefonlinje för dig som riskerar att skada den du älskar.
Gå till hemsidan för Välj att sluta

Kvinnofridslinjen, 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Du kan ringa dygnet och samtalet är gratis. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.
Läs mer om Kvinnofridslinjen

Kvinnojouren - Alla kvinnors hus i Karlstad, 054-18 30 34

Hjälper kvinnor som är utsatta för hot eller misshandel i någon form. Alla Kvinnors Hus är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden. Arbetssättet bygger på hjälp till självhjälp. Du kan vara anonym.
Läs mer om Kvinnojouren

Nationella hjälplinjen 020-22 00 60

Hit kan du ringa för att få rådgivning och stöd om du har en psykisk kris eller befinner dig i en annan svår livssituation. Öppet 13-22 alla dagar.
Läs mer på 1177.se

Psykiatrisk akutmottagning och rådgivning Karlstad,

Vid psykiatrins rådgivning tjänstgör sjuksköterskor och skötare. De ger dig råd och stöd och berättar vart du bör vända dig med dina besvär. Mottagningen är öppen dygnet runt
Läs mer på 1177.se

Samtalsakuten, 054-540 11 00

Har du drabbats av sorg, separation, arbetslöshet, existentiell kris eller andra dramatiska händelser i ditt liv? Samtalsakuten vänder sig till dig som är i akut livskris och behöver samtala med en samtalsterapeut.
Samtalsakuten är ett samarbete mellan Region Värmland, Svenska Kyrkan och Karlstad, Forshaga, Hammarö och Kils kommuner.
Läs mer om samtalsakuten

Sjukvårdsrådgivningen, 1177

Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Öppet dygnet runt.
Läs mer på 1177.se

Storasyster

Organisationen Storasyster erbjuder stöd till dig som blivit utsatt för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Vi finns här för dig och vi lyssnar gärna. Vi kommunicerar till exempel i vår chat eller via mejl. Du kan alltid vara anonym och vi har tystnadslöfte. Till oss kan du som är 13 år och uppåt vända dig, oavsett könsidentitet.
Läs mer på storasyster.org

Terrafem, 020-52 10 10

Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst.
För närvarande kan kvinnor få stöd och råd på 44 språk.
Läs mer om Terrafem

KAST - köpare av sexuella tjänster 0200-290 900

Vänder sig till dig som är över 18 år, boende i Värmland och som behöver hjälp för att du köper sex.

Vi erbjuder individuella krissamtal. Den som är anhörig är också välkommen att höra av sig för egna samtal oavsett om den närstående har kontakt med oss eller inte.
Arbetet bedrivs under sekretess och utan journalföring. Alla kontakter är frivilliga, den som söker oss hör själv av sig via e-post eller telefon, inget remissförfarande. Samtalen sker på vår mottagning centralt i Karlstad på Västra Torggatan 15. Varje samtal är femtio minuter och kostar 150 kr.

Samtalsakuten och Krismottagning för män tar emot människor i livskris. Mottagningarna ägs och drivs av Region Värmland, Svenska Kyrkan och Karlstad kommun i samverkan med kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö och Kil.