Val till Europaparlamentet

Händer som viftar med EU-flaggor

Söndagen den 9 juni är det val till Europaparlamentet. Från och med den 22 maj till och med valdagen kan du förtidsrösta.

Ledamöterna i Europaparlamentet debatterar EU-frågor och arbetar fram nya EU-lagar. Varje ledamot är med i en partigrupp. I parlamentet sitter ledamöterna samlade i sina partigrupper och inte utifrån vilket land de kommer. Alla länder som är medlemmar i Europeiska Unionen får utse ett visst antal ledamöter.

Europaparlamentet har 705 fasta platser och de antal platser som varje medlemsland får beror på hur stor folkmängd landet har. I Europaparlamentet sitter 21 svenska ledamöter.

RÖSTRÄTT

Det grundläggande kravet för att du ska få rösta i Sverige är att du fyllt 18 år senast på valdagen. Du har rösträtt i valet till Europaparlamentet om du:

  • senast på valdagen fyller 18 år.
  • är svensk medborgare och är eller har någon gång varit folkbokförd i Sverige.
  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen. 

Läs mer om valet till Europaparlamentet på Sveriges riksdags webbplats och Valmyndighetens webbplats.