Vi är en del av Experio WorkLab

Logga Experio WorkLab

Experio WorkLab är ett treårigt samarbetsprojekt som tar sig an sjukfrånvaron på nya sätt för att minska långvarig sjukfrånvaro.

Vi involverar medarbetare och ledare för att förstå utmaningar, utveckla våra arbetssätt och testa nya vägar.

Experio Worklab startade den 1 maj 2019 och avslutas den 30 april 2022. Vi ska främja hälsa i arbetslivet och på så sätt förbygga att ohälsa leder till långvarig sjukfrånvaro. I arbetet integrerar vi även de horisontella principerna icke-diskriminering, jämställdhet och tillgänglighet.