Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Inventering av avlopp Skriv ut

 

Riksdagen har beslutat om 16 miljökvalitetsmål, där utsläpp av orenat avloppsvatten från enskilda avloppsanläggningar berörs av ett flertal områden som bl. a. grundvatten av god kvalité, ingen övergödning samt levande sjöar och vattendrag.

 

I syfte att arbeta för att uppfylla dessa miljömål planeras att stegvis inventera kommunens enskilda avlopp och ställa krav på åtgärder på avloppsanläggningar med otillräcklig reningsfunktion. Många äldre avlopp har

t.ex. enbart slamavskiljning och uppfyller därmed inte dagens reningskrav.

 

Inventeringsstart och tidsplan kommer att framgå av kommunens VA-plan som håller på att utarbetas.
Sidansvarig: Sofia Andersson
Relaterade sidor

Mina favoriter
Spara sidan som favorit