Enklare och snabbare med e-tjänster

Skärmdump på e-tjänstportalen

 Under året har Eda kommun publicerat ett flertal nya e-tjänster som nås via kommunens webbplats under rubriken
”E-tjänster och blanketter”.

– Vi ser en stor nytta för kommunens medborgare när de använder våra e-tjänster. Via e-tjänsterna kan medborgarna göra sina ärenden när det passar dem och de slipper begränsade öppettider och telefonköer. Dessutom minskar pappersanvändandet betydligt, menar Margareta Bergman, informationschef hos Eda kommun.

Under 2019 planerar Eda kommun fler e-tjänster. 

2019-04-26